Bình Phước

4 Kết quả
Sắp xếp:
TIN VIP
 • 11.000 ₫/mo

New apartment nice view

 • 11.000 ₫/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1789
  Sq Ft
TIN VIP
 • 876.000 ₫
 • 7.600 ₫/sq ft

Design apartment

 • 876.000 ₫
 • 7.600 ₫/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2560
  Sq Ft

Ample renovated office

 • 245.000 ₫
 • 1.800 ₫/sq ft
5760 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 2100
  Sq Ft
 • 3.700.000 ₫
 • 9.900 ₫/m²

Historic villa

 • 3.700.000 ₫
 • 9.900 ₫/m²
3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2170

Compare listings

So sánh