Đang mở bán

24 Kết quả
Sắp xếp:

Modern loft apartment

 • 3.750 ₫/mo
2450 SW 1st St, Miami, FL 33135, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1678
  Sq Ft

Complex

 • 5.600 ₫/mo
2195 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 3450
  Sq Ft
 • 7.599.000 ₫
 • 18.900 ₫/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7.599.000 ₫
 • 18.900 ₫/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2540
  Sq Ft
 • 1.599.000 ₫
 • 15.000 ₫/sq ft

Equestrian Villa

 • 1.599.000 ₫
 • 15.000 ₫/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
  Sq Ft

Compare listings

So sánh