Đang mở bán

24 Kết quả
Sắp xếp:
 • 760.000 ₫
 • 3.200 ₫/sq ft

Modern wood home

 • 760.000 ₫
 • 3.200 ₫/sq ft
1435 Logan St, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 2600
  Sq Ft

Modern apartment

 • 450.000 ₫
 • 2.800 ₫/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2149
  Sq Ft

Family home

 • 11.500 ₫/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 4300
  Sq Ft
 • 550.000 ₫
 • 2.300 ₫/sq ft

Comfortable family home

 • 550.000 ₫
 • 2.300 ₫/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2760
  Sq Ft
 • 670.000 ₫
 • 6.500 ₫/sq ft

Equestrian family home

 • 670.000 ₫
 • 6.500 ₫/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
  Sq Ft

Modern Apartment

 • 97.000 ₫
 • 6.350 ₫/sq ft
4936 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1560
  Sq Ft

Comfortable apartment

 • 1.600 ₫/mo
Fulton St, Brooklyn, NY, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 4300
  Sq Ft

Confortable apartment

 • 3.700 ₫/mo
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1900
  Sq Ft
 • 890.000 ₫
 • 3.690 ₫/m²

Amazing home for family

 • 890.000 ₫
 • 3.690 ₫/m²
501 Brickell Key Dr STE 400, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1450
 • 758.000 ₫
 • 3.690 ₫/sq ft

Family home for sale

 • 758.000 ₫
 • 3.690 ₫/sq ft
4767 Lake Rd, Miami, FL 33137, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2150
  Sq Ft

Compare listings

So sánh