Nhà đất vườn nông thôn

8 Kết quả
Sắp xếp:
TIN VIP
 • 1.750.000 ₫
 • 7.500 ₫/sq ft

Villa for sale

 • 1.750.000 ₫
 • 7.500 ₫/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 4100
  Sq Ft
 • 2.000.000.000 ₫
 • 1.500.000.000 ₫/mo

Single family home

 • 2.000.000.000 ₫
 • 1.500.000.000 ₫/mo
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
 • 990.000 ₫
 • 6.000 ₫/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990.000 ₫
 • 6.000 ₫/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2150
  Sq Ft
 • 1.900 ₫/mo

Modern office space

 • 1.900 ₫/mo
2208 Southwest Dr, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 1900
  Sq Ft

Ample renovated office

 • 245.000 ₫
 • 1.800 ₫/sq ft
5760 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 2100
  Sq Ft

Office in downtown

 • 9.000 ₫/mo
1417 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 3100
  Sq Ft
 • 990.000 ₫
 • 31.000 ₫/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990.000 ₫
 • 31.000 ₫/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 2200
  Sq Ft

Compare listings

So sánh