Nuôi trồng thủy hải sản

13 Kết quả
Sắp xếp:
TIN VIP
 • 990.000 ₫
 • 5.400 ₫/sq ft

Villa with pool

 • 990.000 ₫
 • 5.400 ₫/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 3410
  Sq Ft
TIN VIP
 • 590.000 ₫
 • 3.500 ₫/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590.000 ₫
 • 3.500 ₫/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 3410
  Sq Ft
TIN VIP
 • 459.000 ₫
 • 2.560 ₫/sq ft

New home for sale

 • 459.000 ₫
 • 2.560 ₫/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
  Sq Ft
 • 2.000.000.000 ₫
 • 1.500.000.000 ₫/mo

Single family home

 • 2.000.000.000 ₫
 • 1.500.000.000 ₫/mo
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
 • 1.900 ₫/mo

Comfortable Villa in Green

 • 1.900 ₫/mo
2955 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 2180
  Sq Ft
 • 760.000 ₫
 • 3.200 ₫/sq ft

Modern wood home

 • 760.000 ₫
 • 3.200 ₫/sq ft
1435 Logan St, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 2600
  Sq Ft

Family home

 • 11.500 ₫/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 4300
  Sq Ft
 • 550.000 ₫
 • 2.300 ₫/sq ft

Comfortable family home

 • 550.000 ₫
 • 2.300 ₫/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2760
  Sq Ft
 • 670.000 ₫
 • 6.500 ₫/sq ft

Equestrian family home

 • 670.000 ₫
 • 6.500 ₫/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1200
  Sq Ft
 • 870.000 ₫
 • 8.500 ₫/sq ft

Single family home

 • 870.000 ₫
 • 8.500 ₫/sq ft
7952 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 3170
  Sq Ft

Compare listings

So sánh