Cho thuê

35 Kết quả
Sắp xếp:
 • 899.000 ₫
 • 7.600 ₫/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899.000 ₫
 • 7.600 ₫/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1749
  Sq Ft
 • 990.000 ₫
 • 6.000 ₫/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990.000 ₫
 • 6.000 ₫/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2150
  Sq Ft
 • 880.000 ₫
 • 6.700 ₫/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880.000 ₫
 • 6.700 ₫/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 5280
  Sq Ft
 • 570.000 ₫
 • 2.700 ₫/sq ft

Awesome studio

 • 570.000 ₫
 • 2.700 ₫/sq ft
1308 E 49th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 3400
  Sq Ft

Ample renovated office

 • 245.000 ₫
 • 1.800 ₫/sq ft
5760 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 2100
  Sq Ft
 • 760.000 ₫
 • 3.200 ₫/sq ft

Modern wood home

 • 760.000 ₫
 • 3.200 ₫/sq ft
1435 Logan St, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 2600
  Sq Ft

Modern apartment

 • 450.000 ₫
 • 2.800 ₫/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2149
  Sq Ft
 • 250.000 ₫
 • 2.300 ₫/sq ft

Relaxing studio

 • 250.000 ₫
 • 2.300 ₫/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 2700
  Sq Ft
 • 990.000 ₫
 • 31.000 ₫/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990.000 ₫
 • 31.000 ₫/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 2200
  Sq Ft

Compare listings

So sánh